Výroční zprávy o činnosti SDH

2007

 

Náš sbor dobrovolných hasičů obce Kyselka má k 31.12.2007 34 členů. Z toho je 16 žen a 18 mužů. V letošním roce jsme v našem sboru přivítali nové členky Sandru, Nikolu a vrátila se Gábina. 
 
 V letošním roce vyjížděla naše jednotka ke 13 zásahům, z toho byly 4 požáry a 9 technických zásahů
 
Požáry:   - hospodářská budova v obci Bor.
 
-         komínové těleso v lázních Kyselka.
 
-         les mezi Činovem a Dubinou
 
-         travní porost v Dubině (pálení kabelů)
 
Technické zásahy: - 8x padlé a nebezpečně nahnuté stromy
 
                                 - 1x úklid provozních náplní v podniku Mattoni
 
 Při těchto mimořádných událostech naše výjezdová jednotka spolupracovala převážně s jednotkou SDH Ostrov a s HZS stanice Karlovy Vary. V tomto roce vyčerpal náš sbor z obecní kasy částku cca. 263 700,- Kč. V této částce jsou zahrnuty i finanční sponzorské dary z podniku Mattoni, dotace z Krajského úřadu a dotace z Obecního úřadu Dubina. Za tyto peníze jednotka nakoupila vybavení potřebné k výjezdům a pro zkvalitnění zásahů při mimořádných událostech v obci a okolí, a to 4 zásahové přilby, zásahovou obuv a zásahové kalhoty. Zakoupeno bylo také plovoucí čerpadlo, dva kusy záchranářských lan, protože těm stávajícím skončila životnost a nesmějí se dále používat v jednotce k záchranářským pracím a svolávací systém PELIG. Dále se prováděla údržba, drobné opravy na zásahových vozidlech a technických prostředcích sloužících naší jednotce, a k tomu potřebné technické prohlídky, doplňování PHM. Dále byly tyto peníze použity na provoz hasičské zbrojnice (elektrika, odvoz komunálního odpadu, plynové topení, voda). Nemalé prostředky byly vynaloženy i na odborné přípravy a zdravotní prohlídky členů zásahové jednotky (velitelé, strojníci, obsluhy motorových pil, nositelé dýchací techniky). Další finanční prostředky byly vynaloženy na úpravu hasičské klubovny.
 
 Rád bych poděkoval všem členům výjezdové jednotky za jejich přístup při zdolávání zmiňovaných mimořádných událostí v tomto roce.
 
            Máme zdařilé webové stránky o které se stará slečna Eva z Nejdku a které za to patří velký dík,že propaguje naší činnost na internetovým portálu naší republiky.
 
             V tomto roce jsme na zbrojnici provedli tyto práce: kromě úklidu a údržby stávajícího zařízení jsme zrekonstruovali klubovnu. Myslím, že se rekonstrukce povedla, a že se nám v nové klubovně lépe tráví čas. Na klubovně a na údržbě bylo odpracováno 150 hodin. Doufám že v letošním roce se nám podaří vybudovat přístřešek na drobný materiál za hasičskou zbrojnicí.
 
          Na údržbě výzbroje  a výstroje, do které se řadí i údržby, opravy a úpravy na zásahových vozidlech, strávili členové 100 hodin. Například se na zásahovém vozidle CAS 24 Š 706 byly nainstalovány držáky na zásahové žebříky. Dále byly vyrobeny a namontovány nové dveře na boku vozidla u čerpadla.
 
  Na přípravy, a pak i pořádání kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé, věnovali členové 320 hodin
 
 V tomto roce se náš sbor podílel s obecním úřadem na těchto akcích: mytí obecních komunikací, naše členky vypomohly při pořádání obecního plesu a členové zásahové jednotky ukázkou naší techniky a činnosti na dětském dnu v obci Šemnice.
 
             V tomto roce náš sbor uspořádal několik kulturních a společenských akcí. V únoru maškarní diskotéku pro děti, v dubnu velikonoční zábavu, stavění máje a pálení čarodějnic, v květnu dětský den a kácení máje, v srpnu tradiční soutěž o putovní pohár Heindricha Mattoni a netradiční soutěž O putovní pohár SDH Kyselka, v prosinci mikulášskou besídku pro děti v obecním kině a pro školku v Kyselce mikulášskou besídku.
 
             Bez pomoci sponzorů by tyto zmiňované akce nebylo možné uspořádat. Našimi sponzory byly a snad zůstanou: Karlovarské minerální vody Mattoni a.s., Obecní úřad, restaurace Na Špici, velkoobchod s nápoji firma Golem, potraviny Příkazský, velkoobchod s nápoji Beerschop Chodov. Všem těmto uvedeným sponzorům, kteří se podíleli svými dary nebo financemi jsme rozeslali děkovné dopisy a novoroční přání.
 
          Firma Beerchop Chodov zakoupila pro náš zbor novou káď pro požární sport.            
 
         Náš sbor zorganizoval tradiční soutěž O putovní pohár Heindricha Mattoni a netradiční soutěž v losovaném útoku O putovní pohár SDH Kyselka. Soutěž O putovní pohár Heindricha Mattoni byla zařazena do seriálu Krajské ligy. Zúčastnilo se jí v kategorii ženy 5 družstev, v kategorii muži 9 družstev. Vložené soutěže O putovní pohár SDH Kyselka se v kategorii ženy zúčastnilo 5 družstev a v kategorii muži 9 družstev. Velké poděkování patří všem členům našeho sboru, všem našim kamarádům z ostatních sborů, a především sponzorům bez nichž by se tato akce neuskutečnila.
 
 V tomto roce se zúčastnilo a umístilo družstvo žen na těchto soutěžích:
 
 -v Kyselce v soutěži O putovní pohár Heindricha Mattoni se ženy umístily na 2. místě z 5 družstev, v losovaném útoku byly 2.
 
-v Dalovicích byly 5. ze 6 družstev
 
         -v Nové Roli byly 3. z 12 družstev
 
         -v Nejdku v soutěži O plaketu svatého Floriána byly 5. z 15 družstev
 
         -v Mírové byly 5. z 8. družstev
 
         -v Hroznětíně 2 ze 2.družstev
 
 Družstvo mužů:
 
            -v Ostrově byli 2. z 5 družstev
 
-v soutěži O putovní pohár Heindricha Mattoni se umístili 7. ze 9 družstev, v losovaném útoku byli 4.
 
            -ve Velichově v soutěži O zimní pohár byli 10. z 13 družstev v útoku a ve štafetě 7.
 
          Naše hlavní plány do roku 2008 jsou uspořádat všechny kulturní a společenské akce konané v roce 2007, dokončit plánované úpravy za hasičskou zbrojnicí,z rekonsruovat koupelnu ,záchod a vstupní chodbu do klubovny, nadále spolupracovat s Obecním úřadem při vybavování jednotky potřebným materiálem, rozšířit naše řady o další nové členy a bude-li to v silách a možnostech, uspořádat tradiční soutěž O putovní pohár Heindricha Mattoni a snad tradiční netradiční soutěž v losovaném útoku
 
Za sbor dobrovolných hasičů Kyselka vypracoval velitel jednotky Luboš Cupal

2006

V letošním roce vyjížděla naše jednotka ke 14 zásahům, z toho bylo 6 požárů, 7 technických zásahů a 1 dopravní nehoda.

 

Požáry:   -požár trávy a lesní hrabanky u železniční tratě mezi Ostrovem a Vojkovicemi
               -požár lesa v obci Velichov nad Níťárnou
               -rozsáhlý požár VVP Hradiště
               -požár 5 kg propanbutanové lahve ve vodáckém tábořišti u Radošovského jezu
               -požár hospodářské budovy v obci Stráň
               -požár ubytovací chatky v kempu Ontário v Kyselce. 
Technické zásahy: -odstranění sněhového převisu na domě u autobusové zastávky v Kyselce
                                 -odstranění naplavených kmenů z lávky v podniku Mattoni
                                 -vystavění protipovodňové stěny v podniku Mattoni u Lomnického potoka
                                 -likvidace spadlého stromu za železničním mostem u závodu Mattoni
-likvidace spadlých stromů po větrné smršti v úseku Kyselka - Karlovy Vary a Kyselka – Sedlečko
-odstranění spadlého stromu ze silnice ve směru Kyselka - K. Vary u Hubertusu
                                 -likvidaci spadlého stromu na silnici č.222 v úseku Kyselka - K.Vary
Dopravní nehoda motocyklisty u skály v Kyselce.
 
Při těchto mimořádných událostech naše výjezdová jednotka spolupracovala převážně s jednotkou SDH Ostrov a s HZS stanice Karlovy Vary. V tomto roce vyčerpal náš sbor z obecní pokladny částku cca. 220 000,- Kč. V této částce jsou zahrnuty i sponzorské dary a dotace z Krajského úřadu a dotace z Obecního úřadu Dubina. Za tyto peníze jednotka nakoupila vybavení potřebné k výjezdům a pro zkvalitnění zásahů při mimořádných událostech v obci a okolí, a to čtyři dýchací přístroje Saturn, dvě vozové a dvě ruční radiostanice. Dále se prováděla údržba, drobné opravy na zásahových vozidlech a technických prostředcích sloužících naší jednotce, a k tomu potřebné technické prohlídky, doplňování PHM. Dále byly tyto peníze použity na provoz hasičské zbrojnice (elektrika, odvoz komunálního odpadu, plynové topení, voda). Nemalé prostředky byly vynaloženy i na odborné přípravy a zdravotní prohlídky členů zásahové jednotky (velitelé, strojníci, obsluhy motorových pil, nositelé dýchací techniky).
 
            Z naší jednotky se zúčastnili základní odborné přípravy na HZS stanice Karlovy Vary tři členové do funkce velitelů (každý po 16 hodinách), čtyři členové do funkce strojník (jeden 16 hodin a tři po 32 hodinách), šest členů na obsluhu motorových pil (dva po 16 hodinách a čtyři členové prodělali základní kurz zaměřený pouze pro těžební činnost, a to každý po 40 hodinách). Základní kurz pro obsluhu motorových pil provedla soukromá školící firma z Chomutova na naší stanici. Dále se zúčastnilo základního kurzu nositelů dýchací techniky pět členů (každý po 16 hodinách).
 
Rád bych poděkoval všem členům výjezdové jednotky za jejich přístup při zdolávání zmiňovaných mimořádných událostí a zodpovědnost při odborných přípravách v tomto roce.
Dále mi dovolte poděkovat obecnímu zastupitelstvu za kladný přístup k naší práci.
 
            V tomto roce jsme na zbrojnici provedli tyto práce: kromě úklidů a údržby stávajícího zařízení také terénní úpravy za hasičskou zbrojnicí směrem ke kostelu a to zpevnění břehu pražci, a tím vytvoření základní plochy pro vystavění přístřešku na různý materiál potřebný k pořádání akcí v naší obci. Za tuto práci při zpevnění břehu bych chtěl poděkovat především Pavlu Kováčovi, který měl tyto práce na starosti. Těmto zmiňovaným pracím na hasičské zbrojnici věnovali členové sboru 144 hodin.
 
  Na údržbě výzbroje  a výstroje,do které se řadí i údržby,opravy a úpravy na zásahových vozidlech strávily členi 340 hodin. Například se na zásahovém vozidlu CAS 24 Š 706 nainstalovali držáky na dýchací přístroje a upravil interiér vnitřku vozidla a to polepením kobercem vnitřních plechů a krytů karosérie a tapecírunku na stropě vozidla.Dále byl demontován jeden s nosičů savic na nástavbě vozidla k uvolnění místu na další úpravu,která bude provedena v tomto roce.
 
  Na přípravách a pak i pořádání kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé,věnovali členové 320 hodin
 
 V tomto roce se náš sbor podílel s obecním úřadem na těchto akcích: mytí obecních komunikací, naše členky vypomohly při pořádání obecního plesu a členové zásahové jednotky ukázkou naší techniky a činnosti na dětském dnu v obci Dubina.
 
            V tomto roce náš sbor uspořádal několik kulturních a společenských akcí. V únoru maškarní diskotéku pro děti, v dubnu velikonoční zábavu, stavění máje a pálení čarodějnic, v květnu dětský den a kácení máje, v červenci tradiční soutěž o putovní pohár Heindricha Mattoni a netradiční soutěž O putovní pohár SDH Kyselka, v prosinci mikulášskou diskotéku pro děti a pro školku v Kyselce mikulášskou besídku.
 
            Bez pomoci sponzorů by tyto zmiňované akce nebylo možné uspořádat. Našimi sponzory byly: Karlovarské minerální vody Mattoni a.s., Obecní úřad, restaurace Na Špici, velkoobchod s nápoji firma Golem, potraviny Příkazský, hudební seskupení DSM a p. Jaroslav Šajtoš. Všem těmto uvedeným sponzorům, kteří se podíleli svými dary nebo financemi jsme rozeslali děkovné dopisy a novoroční přání.
 
            Náš sbor zorganizoval tradiční soutěž O putovní pohár Heindricha Mattoni a netradiční soutěž v losovaném útoku O putovní pohár SDH Kyselka, které se uskutečnily 5.7. Soutěží se zúčastnilo celkem 24 družstev dobrovolných hasičů z Karlovarského kraje. Soutěž O putovní pohár Heindricha Mattoni byla zařazena do seriálu Krajské ligy. Zúčastnilo se jí v kategorii ženy 7 družstev, v kategorii muži 14 družstev. Vložené soutěže O putovní pohár SDH Kyselka se v kategorii ženy zúčastnilo 6 družstev a v kategorii muži 14 družstev. Velké poděkování patří všem členům našeho sboru, všem našim kamarádům z ostatních sborů, a především manželům Cupalovým st., kteří se lvím podílem přičinili o zdárný průběh těchto soutěží.
 
V tomto roce se zúčastnilo a umístilo družstvo žen na těchto soutěžích:
 
-v Kyselce v soutěži O putovní pohár Heindricha Mattoni se ženy umístily na 3. místě ze 7, v losovaném útoku byly 1. ze 6 družstev
         -v Plesné byly 3. ze 6 družstev
         -v Nové Roli byly 4. z 8 družstev
         -v Nejdku v soutěži O plaketu svatého Floriána byly 2. z 15 družstev
 
Družstvo mužů:
         -v Útvině se muži umístili na 5. místě z 15 družstev
         -v Dalovicích v soutěži O memoriál Jana Václavíka byli 7. z 10 družstev
         -v Ostrově byli 1. z 5 družstev
-v soutěži O putovní pohár Heindricha Mattoni se umístili 4. ze 14 družstev, v losovaném útoku byli 4. ze 14
         -v Nejdku v soutěži O plaketu svatého Floriána byli 17. ze 27 družstev
         -ve Velichově v soutěži O zimní pohár byli 6. z 13 družstev
 
         Naše hlavní plány do roku 2007 jsou uspořádat všechny kulturní a společenské akce konané v roce 2006, dokončit plánované úpravy za hasičskou zbrojnicí, nadále spolupracovat s Obecním úřadem při vybavování jednotky potřebným materiálem, rozšířit naše řady o další nové členy a bude-li to v silách a možnostech, uspořádat tradiční soutěž O putovní pohár Heindricha Mattoni a snad tradiční netradiční soutěž v losovaném útoku.
 
Za sbor dobrovolných hasičů Kyselka vypracoval velitel jednotky Luboš Cupal

2005

 
Náš sbor dobrovolných hasičů obce Kyselka má k 31.12.2005 33 členů.S toho je 15 žen a 17 mužů. V letošním roce naše řady opustil Miroslav Bína. Dále jsme se rozloučily s činností v naší organizaci s p. Martínkem pro nezájem a nechuť dále pracovat pro naší organizaci. Ale na druhou stranu v letošním roce do naší organizace vstoupily nový členové a to p. Krúpa a p. Malý.
 
V letošním roce vyjížděla naše jednotka k 17 zásahům: 2 požáry, 14 technických zásahů a 1 cvičný poplach na požár střechy ÚSP v Radošově. Požáry: Sklepní kóje v panelovém domě a sklad palet v podniku Mattoni. Technické zásahy: převážně jednotka prováděla odčerpávání vody ze zatopených prostorů,dále likvidovala spadlé stromy na komunikacích. Při dalších události likvidovala ve spolupráci s HZS unik ropných produktů do řeky Ohře. Byla vyžádána Policií ČR ke spolupráci při pátrání po pohřešovaných osobách a s jednotkou hasičů z Ostrova řešila kuriozní zásah při vyprošťování údajně uvízlého psa v melioračním kanálu na křižovatce na Novou Kyselku a Pulovice.
 
V tomto roce schválilo obecní zastupitelstvo rozpočet pro náš sbor ve výši 60 000 Kč. Za tyto peníze se letos pouze udržovala technika ( STK, drobné opravy, nové brzdové obložení  a nový lak na AVII ) a akce schopnost jednotky to znamená převážně PHM. Dále byly tyto peníze použity na provoz hasičské zbrojnice ( elektrika, odvoz komunálního opadu a pod ). Ovšem největší změnou v letošním roce pro náš sbor byla instalace plynového topení v celé hasičské zbrojnici. Toto by se nepovedlo kdyby nám Krajský úřad nepřispěl částkou 80 000 Kč a Obecní úřad částkou 70 000 Kč. Za zbylé peníze z finančního příspěvku od podniku Mattoni se zakoupily dvě vesty Velitele zásahu, výstražná páska, proti řezné kalhoty k MP a jedna ruční svítilna.
 
Rád bych poděkoval za pomoc při opravách a při obnově laku na naší zásahové technice jednotce z SDH Ostrov, jmenovitě veliteli p. Nápravníkovi za poskytnuté prostory ve své zbrojnici. Dále bych rád poděkoval stanici HZS  za pomoc při opravě brzd u naší AVIE jmenovitě p. Bojmlovi Františkovi.
 
V tomto roce jsme provedli na zbrojnici tyto práce. Kromě instalace plynového topení, zateplily výjezdová vrata, utěsnily otvory pro unik tepla. Postavily nový regál na soutěžní a ostatní materiál. Začali jsme s úpravou terénu za hasičskou zbrojnicí a položily dlažbu v prostoru zvaném koupelna.
 
V tomto roce jsme pro naší Obec uskutečnily tyto akce. Sběr starého železa,mytí obecních komunikací, mostu a naše členky se podílely na kulturních akcích v režii Obecního úřadu.
 
V naší jednotce byly proškoleni v uplynulém roce 2 členové na práci s motorovou pilou a 3 členové prodělali přezkoušení z řízení vozidel z výstražným zvukovým a světelným zařízením. Další velká změna, kterou naše výjezdová jednotka zaznamenala bylo její zařazení do kategorie JPO III. Toto zařazení se uskutečnilo 30. 06. 2005. Pro naší jednotku tak vznikl nový poplachový plán s větší působností.
 
V letošním roce se členové výjezdové jednotky zúčastnili povinného teoretického školení v rozmezí cca. 90 hodin ( zdravotní příprava, bojový řád, taktická příprava ). V praktické přípravě a v údržbě požárních prostředků ( vozidel, PPS 12, POS 3, a osobní výstroje ) věnovali cca. 360 hodin. Při údržbě požární zbrojnice a jejího okolí 480 hodin. A při pořádání akcí věnovali cca. 220 hodin.
 
V tomto roce náš sbor uspořádal několik akcí: v únoru MAŠKARNÍ DISKOTÉKU pro děti. Začátkem dubna VELIKONOČNÍ ZÁBAVU. Na konci května pro děti DĚTSKÝ DEN. V srpnu soutěž o PUTOVNÍ POHÁR HEINDRICHA MATTONI a v listopadu opět pro děti MIKULÁŠSKOU DISKOTÉKU, pro školku v Kyselce MIKULÁŠSKOU BESÍDKU.
 
Bez pomoci sponzorů by nešlo uspořádat naše akce ( Obecní úřad, Karlovarské minerální vody as. MATTONI, restaurace Na Špici, velkoobchod s nápoji GOLEM, potraviny Příkazský, p.Kaplan, autodoprava Šipla, hudební seskupení DSM.
 
Všem těmto uvedeným sponzorům, kteří se podíleli svými dary nebo financemi jsme rozeslali děkovné novoroční přání.
 
V tomto roce se zúčastnilo soutěžní družstvo žen a umístilo na těchto soutěžích:
-                Dalovice 3. místo
-                Nová Role okresní kolo 3. místo
-                Radošov 2. místo
-                Nová Role 2. místo
-                Plesná 1. místo
-                Nejdek 11. místo
 
Soutěžní družstvo mužů se letos zúčastnilo a umístilo na těchto soutěžích:
-                Vojkovice 3. místo
-                Radošov 2. místo
-                Nejdek 18. místo
-              Stanovice výběh na přehradu po 317 schodech
-              Velichov 9. místo
 
Námi pořádaná soutěž O PUTOVNÍ POHÁR HEINDRICHA MATTONI.
 
Soutěže se zúčastnilo celkem 10 soutěžních družstev s toho 4 ženských a 6 mužských, což na třetí ročník není vůbec špatné. Podle ohlasů soutěžících i přihlížejících diváků má tato soutěž dobrou pověst a věříme, že se bude pořádat i nadále s takovou to účastí. Zvláště byla oceněna příprava dráhy na štafetu a posezení se slunečníky na hřišti. Po ukončení klání v soutěžení se uskutečnila taneční zábava pod širým nebem.
 
Chtěl bych poděkovat všem našim členům za zodpovědný přístup a bezchybný průběh této akce a všem delegovaným rozhodčím, obsluhám stánků a v neposlední řadě zúčastněným sponzorům.
 
 Naše hlavní plány do roku 2006 jsou:
 
-              uspořádat všechny akce konané v roce 2005 a budou-li k tomu možnosti obnovit                                                           stavění a kácení Máje.
-              dokončit plánované úpravy za hasičskou zbrojnicí
-              s materiální pomocí Obecního úřadu zateplit a obnovit fasádu hasičské zbrojnice
-              za pomoci Obecního úřadu vybudovat za zbrojnicí přístavek na nepoužívaný materiál.
-              vybavit 4 členy výjezdové jednotky kompletním věcným vybavením pro jejich ochranu při  zásazích a do vybavit jednotku radiostanicemi pro kvalitnější spojení při zásazích se zasahujícími jednotkami a s KOPIS.
 
Za Sbor dobrovolných hasičů vypracoval:
 
                    Luboš Cupal
                   velitel jednotky
 

2004

 

Náš sbor dobrovolných hasičů obce Kyselka má k 31.12.2004 36 členů. S toho je 18 žen a 18 mužů. V letošním roce vyjížděla naše jednotka k  12 zásahům: 4 požáry,  4 technické zásahy  a  4 výjezdy ke spadlým stromům. Požáry : Jídelna v podniku Mattoni, les na Liščím vrchu, chata za ÚSP Radošov a bývalý sklad chlóru mezi Radošovem a Velichovem. Technické zásahy :
 
3x čerpání vody z výtahových šachet a jednou odstraňování ropných produktů z vozovky.
 
V tomto roce schválilo obecní zastupitelstvo rozpočet pro náš sbor ve výši100 000 Kč. Za ty to peníze se letos podařilo koupit zásahový vůz CAS 25 Š 706 RTHP v hodnotě 50 000 Kč a pojízdnou osvětlovací stanici v hodnotě 10 000 Kč. Dále se koupily nové pneumatiky na oba naše zásahové vozy a dále na CAS 25 nový výbojkový maják pro lepší viditelnost, a tudíž i bezpečnější dojezdy k zásahům a nové auto baterie. K lepšímu vybavení jednotky se zakoupili dva hasící přístroje, vodní a CO. Dále dvě dobíjecí baterie,záchranné lano 60 metrové,  4 hadice C , 2 hadice B a kulový hydrantový nástavec.
 
Rád bych poděkoval za pomoc při opravách, repasování a do vybavení naší techniky JSDHO Ostrov, jmenovitě veliteli p. Nápravníkovi a p. Černému st.
 
Dále bych rád poděkoval i zaměstnancům zámečnické dílny podniku Mattoni za pomoc s opravami čerpadel a JSDHO Nejdek za rychlé dodání repasovaného čerpadla na CAS 25.
 
Dále jsme v tomto roce provedli na zbrojnici tyto práce. Zateplily výjezdová vrata, opravily a zateplily poškozenou vodní šachtu, obložili palubkami klubovnu a vstupní chodbičku.Přidali k pracovnímu koutu další skříňky na náhradní díly, barvy, atd… .Strhly  staré nevyhovující žlaby a okapy a osadily novými.
 
V tomto roce jsme pro naší Obec uskutečnily tyto akce. Sběr starého železa,mytí obecních komunikací, mostu a naše členky se podíleli na kulturních akcích v režii Obecního úřadu.
 
V  naší jednotce byly proškoleni v minulém roce 3 členové na práci s motorovou pilou, nemuseli letos na přezkoušení,toto platí  na 2 roky. A rok před tím další ve  funkcích Velitele jednotky, velitele družstva ,strojníků , nemuseli v tomto roce na přezkoušení,protože tato školení platí pro naše zařazení v kategorii JPO V.na dobu 5 let.Ale jedno školení absolvovali 3 členové naší jednotky.2 členové jen přezkoušení z řízení vozidel z výstražným zvukovým a světelným zařízením a jeden absolvoval  toto školení celé. Tito členi i s ostatními se zúčastnili povinného teoretického školení v jednotce v rozmezí cca.90 hodin.V praktické přípravě a v údržbě požárních prostředků(vozidel,PPS 12,POS 3,a osobní výstroje) věnovali cca. 430 hodin.Při údržbě požární zbrojnice a jejího okolí. A při pořádání akcí věnovali cca.580 hodin.
 
V tomto roce náš sbor uspořádal několik akcí: V Únoru MAŠKARNÍ DISCOTÉKU pro děti.Začátkem dubna  VELIKONOČNÍ ZÁBAVU a na konci dubna STAVJENÍ MÁJE s PÁLENÍM ČARODĚJNIC. V půli května v Karlových Varech se sdružením Český hasič Dětský hasičský den. Na konci května  pro děti DĚTSKÝ DEN a večer pro ostatní KÁCENÍ MÁJE.V srpnu soutěž o PUTOVNÍ POHÁR HEINDRICHA MATTONI. a v listopadu opět pro děti MIKULÁŠSKOU DISCOTÉKU , pro školku v Kyselce MIKULÁŠSKOU BESÍDKU.
 
Bez pomoci sponzorů by nešlo uspořádat naše akce ( Obecní úřad; Karlovarské minerální vody as.MATTONI; Restaurace na Špici; Hospůdka za lávkou; velkoobchod s nápoji GOLEM;  potraviny  Příkazský; p. Kaplan; p. Ženíšek; MIAMI CLUB)  
 
Všem těmto uvedeným sponzorům,kteří se podíleli svými dary nebo financemi jsme rozeslali děkovné dopisy z novoročními přáními.
 
V tomto roce se zúčastnilo  soutěžní družstvo žen a umístilo na těchto soutěžích
-          Útvina 4 místo
-            Dalovice 4 místo
-          Nová Role okresní kolo 5 místo
-            Radošov 1 místo
-          Nová Role 1 místo
-          Nejdek 6 místo
-           Stanovice výběch na přehradu po 317 schodech
 
Soutěžní družstvo mužů se letos zúčastnilo a umístilo na těchto soutěžích
-          Útvina 8 místo
-            Radošov 3 místo
-          Nejdek 26 místo
-           Stanovice výběh na přehradu po 317 schodech
-            Velichov 7 místo
 
Námi přádaná soutěž O PUTOVNÍ POHÁR HEINDRICHA MATTONI se konala po třetí. Soutěže se zúčastnilo celkem 18 soutěžních družstev s toho 7 ženských a 11 mužských,což na třetí ročník není vůbec špatné.Podle ohlasů soutěžících i přihlížejících diváků má tato soutěž dobrou pověst a věříme,že se bude pořádat i nadále s takovouto účastí.
 
Chtěl bych poděkovat kamarádům hasičům z Nové Role za materiální výpomoc,hasičům z Dalovic za plovoucí čerpadlo,hasičům z Velichova za zajištění dodávky vody z CAS 25.Dále bych chtěl  poděkovat všem našim členům za zodpovědný přístup a bezchybný průběh této akce.A všem delegovaným rozhodčím, obsluhám stánků a v neposlední řadě zúčastněným sponzorům.
 
Naše hlavní plány do roku 2005 jsou:
-            Uspořádat všechny akce konané v roce 2004
-            Dokončit plánované opravy sociálního zařízení
-          S materiální pomocí Obecního úřadu zateplit fasádu hasičské zbrojnice
-           Za pomoci Obecního úřadu a Krajského úřadu vybudovat a nainstalovat plynové  topení     
            do  hasičské zbrojnice           
 
Za Sbor dobrovolných hasičů vypracoval                                  Velitel Jednotky Cupal Luboš

2003

Náš sbor dobrovolných hasičů obce Kyselka má k 31.12.2003 34 členů. Z toho je 16 žen a 18 mužů.V letošním roce vyjížděla naše jednotka k 5 zásahům (2 požáry a 3 technické zásahy). Z toho byly dva požáry lesní hrabanky, jeden zásah k vyproštění osoby z výtahové šachty. Dále vyjížděla zásahová jednotka k vyproštění vozidla z příkopu a jeden výjezd k uzavření vody.

V letošním roce schválilo obecní zastupitelstvo rozpočet pro náš sbor ve výši140 000 kč. Oproti loňskému rozpočtu, který byl jen 20 000,-Kč mohla být naše jednotka vybavena čtyřmi zásahovými kabáty, dvěma díly nastavovacího žebříku, zásahovou obuví atd. Dále se z rozpočtu nakoupilo pro soutěžní družstva sada soutěžních hadic.V rozpočtu je také zahrnuto spotřeba energie, PHM atd. Chtěl bych našemu zastupitelstvu v čele se starostou p. Janátem poděkovat za schválený rozpočet na tento rok. 

Jelikož naše jednotka byla proškolena v minulém roce ve funkcích: velitele jednotky, velitele družstva,strojníků,nemusela letos na přezkoušení,protože tato školení platí pro naše zařazení v kategorii JPO V na dobu 5 let.Ale jedno školení absolvovali 3 členi naší jednotky.A to práci s motorovou pilou.Tito členi i s ostatními se zúčastnili povinného teoretického školení v jednotce v rozmezí cca.85 hodin.V praktické přípravě a v údržbě požárních prostředků(vozidla,PPS 12,osobní výstroje) věnovali cca. 230 hodin.Při údržbě požární zbrojnice a jejího okolí a při pořádání akcí věnovali cca.600 hodin.

V letošním roce náš sbor uspořádal několik akcí. A to: 19.dubna VELIKONOČNÍ ZÁBAVU. 30 dubna STAVĚNÍ MÁJE s PÁLENÍM ČARODĚJNIC. 31. května odpoledne pro děti DĚTSKÝ DEN a večer pro ostatní KÁCENÍ MÁJE. 30. srpna soutěž o PUTOVNÍ POHÁR HEINDRICHA MATTONI. 11. října TANEČNÍ ZÁBAVU a 29. listopadu opět pro děti MIKULÁŠSKOU DISCOTÉKU.

Ke zdárným těchto námi pořádaným akcím by nedošlo bez pomoci sponzorů (Obecní úřad;Karlovarské minerální vody as.MATTONI;Restaurace na Špici;Hospůdka za lávkou;velkoobchod s nápoji GOLEM; ČSSD;Autodoprava Šipla;potraviny Příkazský;kadeřnictví ELVIS;p.Ženíšek)

Všem těmto uvedeným sponzorům,kteří se podíleli svými dary nebo finančně jsme rozeslali děkovné dopisy i z novoročními přáními.

 

V letošním roce se zrodilo také soutěžní družstvo žen,které se zúčastnilo a umístnilo na těchto soutěží:

-         Útvina :5 místo z 5 zúčastněných

-         Dalovice: 5 místo z 5 zúčastněných

-         Radošov: 2 místo ze 7 zúčastněných

-         Potůčky: 3 místo ze 4 zúčastněných

-         Nová Role: 2 místo ze 6 zúčastněných

-         Nejdek: 4 místo ze 13 zúčastněných

-         Boží Dar: 2 místo ze 2 zúčastněných

 

Soutěžní družstvo mužů se letos zúčastnilo a umístnilo na těchto soutěží:

-         Útvina: 5 místo z 12 zúčastněných

-         Dalovice: 4 místo ze 7 zúčastněných

-         Bošov: 4 místo ze 7 zúčastněných

-         Vojkovice: 3 místo z 5 zúčastněných

-         Radošov: 6 místo z 11 zúčastněných

-         Potůčky: 3 místo z 8 zúčastněných

-         Nová Role: 5 místo z 10 zúčastněných

-         Nejdek:20 místo z 31 zúčastněných

-         Velichov: 2 místo z 8 zúčastněných

 

Námi přádaná soutěž: O PUTOVNÍ POHÁR HEINDRICHA MATTONI se konala podruhé. Ale poprvé s účastí i ženských družstev. Soutěže se zúčastnilo celkem 18 soutěžních družstev z toho 7 ženských a 11 mužských, což na druhý ročník není vůbec špatné. Podle ohlasů soutěžících i přihlížejících diváků má tato soutěž dobrou pověst a věříme, že se bude pořádat i nadále s takovouto účastí.

Chtěl bych poděkovat kamarádům hasičům z Nové Role za materiální výpomoc, hasičům z Dalovic za plovoucí čerpadlo, hasičům z Velichova za zajištění dodávky vody z CAS 25. Dále bych poděkoval všem našim členům za zodpovědný přístup a bezchybný průběh této akce. Všem delegovaným rozhodčím. Obsluhám stánků a v neposlední řadě zúčastněným sponzorům. Díky. 

Také jsme chtěli v tomto roce založit i družstvo těch nejmenších hasičů. Ale naše snaha vyšla na prázdno. To však neznamená, že skládáme zbraně ve snaze vychovávat si další generaci hasičů v naší obci. Myslím si do budoucna, že správnou prezentací naší činnosti širokému okolí a následnému pochopení posluchačů z řad občanů v naší činnosti pomůže náš cíl uskutečnit.

Naše hlavní plány do roku 2004 jsou:

Uspořádat všechny akce konané v roce2004

Dokončit plánované zvelebení klubovny

S materiální pomocí Obecního úřadu opravit fasádu hasičské zbrojnice

 

Za Sbor dobrovolných hasičů vypracoval Velitel Jednotky Cupal Luboš

 

2002

Počet členů v naší organizaci ke dni 31.12.2002 činí 32. Z toho je 20mužů a 12 žen. Ze sboru odešli 2 členi,1 žena a 1 muž. Naše výjezdová jednotka v roce 2002 zasahovala nebo se podílela na likvidaci událostí v 11 případech. 1 požár rodinného domu, 1 požár nákladního auta, dále 5 x u spadlých stromů a to v Jakubově, Vojkovicích, u Hubertusu, v kempu Ontário na plovárně. Další výjezd byl na čerpání vody, 2 x v panelovém domě v Kyselce z výtahové šachty a 1 x ze studně. Dále jsme poskytli technickou pomoc pro zabránění povodní v závodě Mattoni. Odstraňovali jsme naplaveniny a stavěli protipovodňové hráze. HZS Karlovy Vary nás požádali o spolupráci při odstraňování následků dopravní nehody za obcí Muzikov, kde byl převrácený kamion směrem k řece, kam vyteklo malé množství nafty. V loňském roce jsme nechali proškolit jednoho člena strojníka. Náš sbor má proškoleného: velitele jednotky, jeho zástupce a 4 strojníky. Naše jednotka absolvovala i letos zdravotní prohlídku a všichni jsou způsobilí na činnost a nadále.

 

Povodně v republice

Při mimořádné události v naší republice z léta byla naše jednotka za velké podpory našeho zastupitelstva připravena vyjet na pomoc ostatním postiženým katastrofálními povodněmi. Samozřejmě bez podpory našich zaměstnavatelů by jsme nemohli být připraveni na výjezd. Všem si jménem jednotky  dovoluji poděkovat za SHČMS a HZS Karlovarského kraje. I když naše jednotka nebyla vyslána pomoci, tak je alespoň v očích našich nejvyšších posunuta o další stupínek výš, než třeba před rokem. Důvodem proč naše jednotka nebyla vyslána je prostý a v dané situaci jasný. Náš sbor není vybaven těmi prostředky, které byli po hasičských sborech požadovány např: plovoucí čerpadlo, člun, elektrocentrála atd. .  Na druhou stranu i když je naše  jednotka dobrovolná a je zřízena v naší obci, naším zastupitelstvem, spadá její podřízenost především pod HZS K.Vary a Karlovarskému kraji, který byl v tomto případě řízen krizovým štábem z Prahy a nerozhodoval samostatně, kam kterou jednotku vyslat. Na dotaz, proč  i přesto, že naše jednotka byla připravena mezi prvníma, nebyla vyslána do krizových míst nám bylo řečeno: „Nebyli jste vysláni, protože musí být požárně zabezpečen poplachový plán našeho okresu a tudíž je zapotřebí být i do obcí, v jejichž zřízení SDH bylo vysláno na pomoc postiženým oblastem a tímto by nebyla zabezpečena pro případnou událost.