Výjezdy

 

Rok 2012

 

7. 3. 2012 - Spadané stromy

Jedotka vyjela na likvidaci spadlých stromů na silnici č. 222 mezi Kyselkou a K. Vary. Provedli jsme průřez a odstranění popadaných kmeů a úklid vozovky. Po spolupráci s policií byla doprava cca po 1 hodině opět plynulá.

FO TO Z DE

 

  

3. 3. 2012 - Záchrana srny

Hasiči Kyselka byli povoláni k záchraně zraněné srny. Ta uvízla po útěky před psy na ostrůvku uprostřed Ohře v Kyselce. Do záchranné akce byl použit člun. Srnu se podařilo přemístit na břeh avšak zranění byla vážná a tak musela být nakonec utracena.

FOTO  ZDE

 

28. 2. 2012 - Požár automobilu

Jednotka vyjela k požáru osobního automobilu. Ten se však nacházel až u penzionu Hubertus, kam přijela dříve jednotka HZS. Naše jednotka tak zajišťovala okolí události a asistovala při likvidačních pracích.

Ilustrační foto

 

22. 1. 2012 - Sesuv půdy a spadané stromy

Jednalo se o sesuv půdy a spadlé stromy na silnici č. 222. Jednotka provedla zabezpěčení vozovky, osvětlení místa zásahu a prořez dřevin. Ve spolupráci s dopravní policií byla doprava odkloněna na cca 2 hodiny v obou směrech.

FOTO ZDE

 

 

 

Archiv výjezdů

Rok 2011

16. 12. 2011
Spadlý strom

11. 12. 2011
Pátrací akce po pohřešované osobě

3. 9. 2011
Výjezd požár kontejneru na tříděný odpad

20. 8. 2011
Požár trávy Svatý Hubert Chaty

21. 7. 2011
Záchrana osob a zvířat z řeky Ohře (Muzikov) 

19. 7. 2011
Technická pomoc padlý strom přez vozovku 

12. 7. 2011
Technická pomoc unik provozních kapalin

 5. 6. 2011
Požár Kůlny (jednalo se o neohlášené pálení)

12. 5. 2011
výjezd požár sklepní prostor +kotelna 

24. 4. 2011
Požár trávy u tratě Vojkovice 

6. 2. 2011
Požár komínového tělesa 

15. 1. 2011
Jednalo se o technickou pomoc zabezpečení vozovky (sesuv) 

14. 1. 2011
Technická pomoc odčerpávání vody 

13. 1. 2011
Monitorování řeky Ohře (povodně) 

 

Rok 2010

5. 11. 2010 Technická pomoc 

11:23 - Kyselka, Za Kyselkou (500m za cedulí), dva nakloněné stromy hrozící pádem
 
5. 11. 2010 Technická pomoc
8:53 - Šemnice, cca 200 m za Šemnicí, směr Karlovy Vary - kmen stromu visí nad vozovkou ve výšce cca 5 metrů
 
4. 11. 2010 Požár
8:16 - Kyselka, kouř z lesa nad Kyselkou, směr Bučina
 
24. 10. 2010 Požár
17:52 - Velichov, požár chaty, osada pod Liščím vrchem, jednopodlažní objekt
 
12. 9. 2010 Záchrana osob a zvířat z vody
11:23 - Kyselka, jez
 
17. 7. 2010 Technická pomoc
15:05 - I.st.Karlovy Vary, Kyselka, na silnici směr Kyselka, před Penzionem, spadl strom přes celou silnici
 
17. 7. 2010 Technická pomoc
09:46 - I.st.Karlovy Vary, Kyselka, směrem na Ontario, padlé 2-3 stromy na cestě
 
17. 7. 2010 Technická pomoc
06:40 -I.st.Karlovy Vary, Šemnice, Sedlečko, stromy přes celou cestu směr Karlovy Vary
 
12. 7. 2010 Požár
14:50 - I.st.Karlovy Vary, Hradiště, Dolní Lomnice, směr Vojenský prostor, požár louky kolem závodu Mattoni
 
18. 6. 2010 Technická pomoc
10:52 - I.st.Karlovy Vary, Kyselka, strom na silnici pod školou
 
17. 6. 2010 Technická pomoc
12:44 - I.st.Karlovy Vary, Kyselka, Nová Kyselka, spadlý strom na silnici mezi Kyselkou a Karlovými Vary
 
14. 6. 2010 Technická pomoc
15:12 - I.st.Karlovy Vary, Kyselka, Nová Kyselka, padlý strom přes vozovku
 
5. 6. 2010 Technická pomoc
09:03 - I.st.Karlovy Vary, Kyselka, uprostřed řeky mezi  mosty, prověření předmětu v řece
 
30. 4. 2010 Technická pomoc
11:50 - I.st.Karlovy Vary, Šemnice, Dubina, podezření na mrtvolu v řece, Dubina u Jezu, na pravé straně řeky
 
29. 4. 2010 Požár
17:21 - I.st.Karlovy Vary, Ostrov, Moříčovská, požár odpadu po nahlášeném pálení
 
13. 4. 2010 Požár
17:31 - I.st.Karlovy Vary, Kyselka, Radošov, požár sazí v komíně
 
23. 3. 2010 Požár
15:41 - I.st.Karlovy Vary, Vojkovice, požár louky
 
21. 3. 2010 Technická pomoc
12:38 - I.st.Karlovy Vary, Kyselka, ucpaný potok u lávky u závodu Mattoni
 
1. 3. 2010 Záchrana osob a zvířat z vody
12:51 - I.st.Karlovy Vary, U Solivárny, dvě osoby v řece
 
1. 3. 2010 Technická pomoc
00:42 - I.st.Karlovy Vary, Kyselka, směr Dubina, v půli cesty, nalomena velká větev